Varför välja RT Assistans?

Vi kan och vet väldigt mycket om hjärnan och hur den påverkas av olika funktionsnedsättningar. Vi vet också mycket om hur vi tillsammans kan hitta strategier och vägar förbi det som är begränsande i livet, med fantasi och nyfikenhet identifierar vi tillsammans  vad som fungerar och bygger vidare på det!

Vi kan och vet också mycket om vikten av att arbeta tillsammans för att skapa en tillitsfull och god relation mellan klienter och medarbetare i våra team.

Detta gör vi genom att vi tar dig som individ på allra största allvar och genom vårt engagemang för dig och ditt bästa. Vi förstår vikten av att vara flexibel och att möta dig och andra klienter här och nu–  tillsammans jobbar vi med som är angeläget utifrån hur läget är.

I arbetet på RT Assistans bär vi med oss vetskapen om att alla vi människor är unika individer med olika behov, men med samma människovärde. Tillsammans med dig ringar vi in din unika situation och får en förståelse för hur vårt stöd med respekt kunskap och fantasi kan skapa möjligheter för dig att leva ditt liv på dina villkor. Detta är vår vision och den är högsta grad levande hos alla oss som arbetar tillsammans på RT Assistans. Visionen är något vi har med oss i vårt dagliga arbete och den ger oss riktning och vägledning i arbetet tillsammans med dig. Det innebär att vi tillsammans bygger en trygg tillitsfull relation. Ett samarbete där RT Assistans bistår med ett kompetent stöd för att just du skall kunna leva ditt liv på dina villkor.

I arbetet med våra klienter har vi på RT Assistans förstått hur viktigt det är att vi är tillgängliga och lätta att nå. Såväl ledningen som våra team nära klienterna står för en hög grad av tillgänglighet vilket gör skillnad för dig som enskild klient hos oss. Det skapar förutsättningar för det goda nära samarbetet som vi vill uppnå. Du som klient har nytta av detta men så också våra medarbetare som aldrig är ensamma utan i högsta grad en del av en större helhet. Vi vet att ett nära ledarskap skapar trygga medarbetare som kan ägna sig åt att göra sitt allra bästa på jobbet- för dig och alla andra vi stöttar.

Att leva med en kognitiv funktionsnedsättning innebära många utmaningar som vi på RT Assistans har kompetensen och erfarenhet att möta. Det kan vara svårt att minnas, svårt att koncentrera sig och svårt att planera och genomföra saker man vill göra. Vi vet också att hjärnan är plastisk och att utveckling sker livet ut. Med rätt stimulans och träning hittar vi tillsammans vägar runt begräsningarna och hittar nya vägar som fungerar!