Vi har erfarenhet av att ge personligt stöd sedan 1997

VÅR VISION

“Med respekt, kunskap och fantasi skapar vi möjlighet för varje individ att leva sitt liv – på sina villkor”

RT Assistans är ett dotterföretag till Resursteamet i Stockholm. Tillsammans har vi stöttat barn och vuxna med kognitiva och fysiska funktionsnedsättningar till ett rikt och meningsfullt liv. Det har vi gjort genom daglig verksamhet, logopedi, boendestöd och skolförberedande rehabilitering. Vi startade 1997 och erfarenheten av att stötta barn har vi sedan 2008. Nu erbjuder vi också personlig assistans, för båda vuxna och barn. För närvarande finns vi i Stockholmsområdet och vi har givetvis tillstånd från IVO (Inspektionen för vård och omsorg) som gör oss till godkända utförare av personlig assistans.