För vem?

RT Assistans vänder sig till barn och vuxna med någon form av funktionsnedsättning och som har beviljats assistans från kommunen eller försäkringskassan eller boendestöd från kommunen. Vår specialkompetens ligger i att stötta personer med kognitiv funktionsnedsättning. Den kan vara medfödd eller förvärvad senare i livet. Det handlar till exempel om utvecklingsstörning, autism, stroke eller traumatiska skador till följd av olyckor eller våld.