Livet på dina villkor!

Att vara beroende av någon annan för att kunna klara sin vardag och leva livet fullt ut  är en utsatt situation. Det är bara du som vet hur du vill ha det och vad du behöver för att ditt liv ska bli så bra som möjligt. Vi lyssnar och söker förståelse för att kunna ge dig det stöd du behöver för att leva ditt liv på dina villkor!

Vi vet att varje människa mår bra av att få använda sig av sina färdigheter och resurser i den utsträckning han/hon själv vill och kan. Vi vet också att det finns en inneboende drivkraft i oss alla till att leva så fritt och självständigt som möjligt. Därför vill vi som din personliga assistans och boendestödjare inte bara kompensera för det du inte kan göra själv. Utan vi vill också erbjuda all den kunskap och erfarenhet vi har för att tillsammans med dig utveckla och träna strategier som kan göra ditt liv rikare och enklare.